Trzecie spotkanie międzynarodowe w ramach projektu MEDILINGUA - rozwijanie kompetencji zawodowych w językach obcych dla ratowników medycznych (2013-1-PL1-LEO05-37769), odbyło się 10 i 11 lutego 2015 w Sofii, w Bułgarii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Partnerzy poświęcili większą część spotkania na dyskusję na temat skuteczności pierwszej jednostki szkoleniowej, która została przetestowana przez ratowników medycznych w innych krajach, oraz pracę nad projektowaniem kolejnych jednostek platformy szkoleniowej. Omówiono również szczegóły nagrywania szkoleniowych materiałów wideo, które zostaną dodane do ćwiczeń na platformie. Partnerzy zdecydowali się nawiązać współpracę z Ianem Teague, który jest Asystentem Dyrektora ds. Szkoleniowych w Południowo-Środkowej Służbie Ratowniczej (SCAS) w Wielkiej Brytanii, w ramach pomocy w nagrywaniu materiałów wideo. Podczas spotkania, wszyscy partnerzy pracowali nad opracowanymi scenariuszami ponieważ niektóre wymagały korekt. Przedstawiciele partnerów medycznych (Gesaude i Uniwersytet Rzeszowski), przekazali zalecenia dotyczące zmian w scenariuszach aby uczynić je bardziej realistycznymi i istotnymi w kontekście codziennej pracy ratowników. Partnerzy podkreślili również kwestie wielokulturowe zawierane w scenariuszach i uczynienie ich przydatnymi dla ratowników w każdym z krajów partnerskich.

Szkic planu testowania został zaprezentowany przez Gesaude, lidera pakietu pracy 5. Faza testów rozpocznie się w maju 2015 i jej celem będzie identyfikacja nieprawidłowości w działaniu platformy. Zostaną one wyeliminowane przed oddaniem ostatecznego rezultatu projektu do użytku grupy docelowej. 50 ratowników z Polski i 25 ratowników z Bułgarii, Portugalii i Niemiec zajmą się testowaniem i oceną funkcjonalności platformy. Partnerzy zgodzili się co do sugestii Europe Evaluation Company, aby zaprojektować dwa odrębne modele testów aby uniknąć trudności, które mogą pojawić się w niektórych krajach podczas testów.

Rozmawiano również na temat upowszechniania projektu oraz o pierwszych warsztatach upowszechniających. Europa Evaluation Company podsumowała ocenę dotychczasowych rezultatów i podzieliła się zaleceniami dotyczącymi dalszych prac nad projektem. Partnerzy ustalili termin ostatniego spotkania partnerów oraz końcowej konferencji upowszechniającej na 19-20 listopada 2015.